عشقولي بلاگ عشقولي بلاگ .

عشقولي بلاگ

مرحله براي راه اندازي كسب و كار جديد

اگر ما بخواهيم مثل بچه هاي آن سر دنيا مي توانيم رئيس خودمان باشيم .براي خود كسب و كار مستقلي داشته باشيم . تنها بايد به مراحل اصلي توجه كنيم و برنامه ريزي داشته باشيم . براي شروع از هفت مرحله زير براي راه اندازي يك كسب و كار جديد استفاده نماييد. اينها مراحلي است كه دوستان شما در اروپا و آمريكا به آن عمل مي كنند و هر كدام براي خود ، كار پردرآمد و مستقلي دارند.

روز اول: برنامه ريزي

يك دفترچه برنامه ريزي كسب و كار تهيه كنيد. در اين بخش فهرستي از سرگرمي هاي مورد علاقه تان را بنويسيد. بعد مهارت هاي مخصوص به خودتان را فهرست كنيد.
سپس كارهاي روزمره و مشاغلي را كه با آنها آشنا هستيد يا سريع مي توانيد ياد بگيريد و يادداشت نماييد. به ?? تا ?? نفر از دوستان و آشنايان زنگ بزنيد يا با آنها ديدار داشته باشيد تا بفهميد آنها به چه نوع محصول يا خدماتي نياز دارند. فهرستي از نيازهاي جامعه را بنويسيد. فهرست نيازهاي جامعه را با فهرست سرگرمي ها، مهارت هاي خاص و كارهاي روزمره قبلي تان مقايسه كنيد. فهرستي از كسب و كارهاي ممكني را تهيه كنيد كه شما مي توانيد با استفاده از استعدادها و مهارت هايتان براي برطرف كردن نيازهاي مشتري انجام دهيد. سه ايده كسب و كاري بسيار خوب كه شما از آن لذت مي بريد و از همه سودآورتر است را انتخاب كنيد. دوباره به سراغ همان ?? تا ?? نفر برويد. ببينيد هر كدام براي هر يك از كالاها و خدمات در سه كسب و كار مورد نظر شما چه پولي پرداخت خواهند كرد.

روز دوم: سرمايه گذاري

تحقيقتان را مورد مطالعه قرار دهيد و بهترين كسب و كار را براي شروع انتخاب كنيد. در مورد اين كسب و كار با والدينتان مشورت كنيد. تا اطمينان حاصل نماييد آنها با طرح هاي شما موافق هستند.
بخش بعدي دفترچه شما توصيف كسب و كار نام دارد.
در مورد دو تا سه اسم مورد علاقه تان با دوستان گفت و گو كنيد تا ببينيد كدام يك بيشتر مورد قبول قرار مي گيرد. – بهترين نام را براي كسب و كارتان انتخاب كنيد.
در دفترچه تان، كالا يا خدماتي كه قصد فروش آن را داريد شرح دهيد و بگوييد چطور هر كدام منحصر به فرد هستند.
فهرستي از وظايف و كارهايي كه براي اداره موفق كسب و كارتان لازم است تهيه كنيد. فهرستي از مشاورين باتجربه يا منابع ارائه نظر با كمك در مهارت ها يا دانشي كه نياز داريد تهيه كنيد.
تصميم بگيريد آيا شما مي خواهيد تنها صاحب آن كسب و كار باشيد يا شركايي خواهيد داشت. فهرستي از وظايف و مسووليت هاي هر فرد تهيه كنيد.
با سالن اجتماعات شهر يا اتاق بازرگاني تماس بگيريد و ببينيد كه آيا براي كسب و كارتان مجوز يا پروانه اي لا زم است اگر لا زم است با يك وكيل درباره مالكيت قانوني كسب و كارتان صحبت كنيد. اگر شما تصميم گرفته ايد دانسته باشيد توافقنامه قانوني شركت را امضا كنيد.

روز سوم: استخدام كاركنان

فهرستي از تمامي اقلا م و تجهيزاتي كه براي توليد محصول تان به آن نياز داريد را تهيه كنيد. براي هر يك از اقلامي كه بايد بخريد دنبال كمترين قيمت باشيد و هزينه ها را در دفترچه تان بنويسيد.
نمونه اي از محصولتان را تهيه كنيد وآن را نشان دهيد.
فهرستي از هزينه هاي عملياتي كسب و كارتان تهيه كنيد مانند (اجاره – تلفنآب و …) بخش بعدي دفترچه شما بازاريابي كسب و كار نام دارد.
فهرستي از رقباي بالقوه كسب و كارتان را مشخص كنيد توضيح دهيد چگونه كار شما به شيوه اي متفاوت نيازهاي شماست.
فهرستي از مهم ترين شيوه ها براي شرح دادن كسب و كارتان به مشتري تهيه كنيد. هزينه كل تبليغات براي آغاز كسب و كار را برآورد كنيد و در دفترچه خود آن را بعد از هزينه هاي اوليه بنويسيد.
هزينه هاي اوليه را بازبيني كنيد و برآوردي نهايي از مجموع هزينه هاي اوليه كسب و كار خود داشته باشيد.

روز چهارم: قيمت گذاري

فهرستي از منابع ممكن پول اوليه تهيه كنيد. با والديتان در مورد طرح شغلي تان بحث كنيد. مجوز پروانه هاي لا زم براي راه اندازي كسب و كارتان را تهيه كنيد.

روز پنجم: تبليغات

به دفتر ثبت شركت ها برويد نام كسب و كارتان را ثبت كنيد.
يك شعار تبليغاتي بسازيد كه با آن مردم به ياد كسب و كار شما بيفتند.
قيمت كالا وخدمات خود را مشخص كنيد.
آگهي هاي تبليغاتي كارت هاي كسب وكاري و نشان هايي را طراحي كنيد كه كسب وكار شما را تبليغ كند. بيشتر به شيوه هايي توجه كنيد كه كالا هاي شما در زمان، پول، يا كار مشتري ها صرفه جويي كند. مواد لا زم براي ساختن محصولا تتان و تجهيزات اصلي براي راه اندازي كسب و كارتان را جمع آوري كنيد.

روز ششم: مديريت زمان

براي مراسم افتتاحيه دوستان و فاميل را دعوت كنيد واز آنها بخواهيد كساني كه ممكن است به محصول شما نياز داشته باشند را به شما معرفي كنند و يك قرعه كشي ترتيب دهيد و به برخي از حضار هدايايي بدهيد. فرم هاي سفارش و رسيدهاي مشتريان را آماده كنيد. يك سيستم براي ثبت اطلا عات جهت پيگيري همه هزينه ها ودرآمدهايتان فراهم كنيد.

روز هفتم: ثبت كردن

جايي براي مهمان هايي كه براي قرعه كشي ثبت نام خواهند كرد قرار دهيد.
يك سخنراني ?? ثانيه راتمرين كنيد تا در آن نام، نام كسب و كار و محصول اصلي تان را به مشتري ها بگوييد . يك نمايش ? دقيقه اي از فروش را تمرين كنيد تا شرح دهيد چگونه محصولات شما عمل مي كند و چگونه نيازهاي مشتري ها را برطرف مي كند.

از اعضاي خانواده خود بخواهيد تا سوالا تي كه ممكن است مشتري ها از شما بپرسند را مطرح نمايند و شما تمرين كنيد چگونه به اين سوال ها جواب مناسب دهيد. از مراسم افتتاحيه خود لذت ببريد. دوستانه برخورد كنيد و به شيوه هاي مختلف به مردم كمك كنيد. فهرستي از كارهايي كه لا زم است سفارش هايي كه در افتتاحيه درخواست شده است را ترتيب اثر دهيد اهداف بيشتري را براي دو هفته بعد مشخص كنيد سپس به خودتان تبريك بگوييد ، شما يك رئيس هستيد.

 1. http://seobaz.famblog.ir/post/16
 2. http://seobaz.famblog.ir/post/14
 3. http://seobaz.famblog.ir/post/12
 4. http://seobaz.famblog.ir/post/10
 5. http://tejarat-online.avablog.ir/post/25/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86+%28Plugin%29+%DB%8C%D8%A7+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
 6. http://tejarat-online.avablog.ir/post/23/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+SSL+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%87%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F+++
 7. http://tejarat-online.avablog.ir/post/21/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%B6%D8%B9%D9%81+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88%D8%A8+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%87%D8%A7+++
 8. http://tejarat-online.avablog.ir/post/19/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A8
 9. http://tejarat-online.avablog.ir/post/17/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C
 10. http://webinja55.avablog.ir/post/33/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86+%28Plugin%29+%DB%8C%D8%A7+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F+++
 11. http://webinja55.avablog.ir/post/31/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+SSL+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%87%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F+++
 12. http://webinja55.avablog.ir/post/29/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%B6%D8%B9%D9%81+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88%D8%A8+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%87%D8%A7
 13. http://webinja55.avablog.ir/post/27/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A8+++
 14. http://webinja55.avablog.ir/post/35/3+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
 15. http://tejarat-farda55.avablog.ir/post/30/3+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
 16. http://tejarat-farda55.avablog.ir/post/28/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86+%28Plugin%29+%DB%8C%D8%A7+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
 17. http://tejarat-farda55.avablog.ir/post/26/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+SSL+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
 18. http://tejarat-farda55.avablog.ir/post/24/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%B6%D8%B9%D9%81+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88%D8%A8+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%87%D8%A7
 19. http://webkaran.avablog.ir/post/30/+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+++
 20. http://webkaran.avablog.ir/post/28/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86+%28Plugin%29+%DB%8C%D8%A7+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
 21. http://webkaran.avablog.ir/post/24/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%B6%D8%B9%D9%81+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88%D8%A8+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%87%D8%A7

 

 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۳۰:۳۵ توسط:صمن موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :